h

Edukacja

EDUKACJA

EIBOARD Education Solution to inteligentne rozwiązanie klasowe, które w ramach programu nauczania obejmuje nowy i innowacyjny sposób nauczania i wykładów poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia innowacyjności i współpracy w procesie nauczania, w celu zapewnienia lepszej komunikacji między nauczycielami i uczniami oraz podniesienie ogólnej efektywności uczenia się.Jest to również inteligentny sposób nauczania skoncentrowany na uczniu, stworzony w celu umożliwienia interaktywnej nauki.

Pomóż nauczycielom

• Wzbogacenie planowania lekcji i doświadczeń nauczycieli w klasie.

Aby zaangażować uczniów, sprawiając, że nauka jest zabawą.

Aby poprawić doświadczenia uczniów w klasie poprzez zróżnicowanie zajęć edukacyjnych.

Aby poprawić efekty uczenia się uczniów, zarówno w zakresie przedmiotu, jak i w szerszym kontekście.

Aby umożliwić nauczycielom zintegrowanie technologii z ich klasami.

Pomóż uczniom

Aby być korzystnym dla wszystkich typów uczniów

Aby łatwo się uczyć przy użyciu nowoczesnych technologii

Do aktywnego udziału w nauczaniu

Aby wchodzić w interakcje z nauczycielami za pomocą ręcznych inteligentnych terminali na zajęciach

Aby przejrzeć proces nauczania po zajęciach

Pomóż rodzicom

Aby dowiedzieć się, czego ich dzieci nauczyły się w klasie i zapewnić pomoc na kursach

Aby dowiedzieć się więcej o warunkach uczenia się swoich dzieci